Om Nyhetsveckan.se (på riktigt)

Fiktiv nyhetssajt med 100% AI-genererat innehåll

Nyhetsveckan.se är skapad av Sensus studieförbund och syftar till att visuellt och interaktivt visa vilka utmaningar för samhället och vår demokrati den senaste AI-utvecklingen för med sig. Allt innehåll på sajten, förutom de röda informationsrutorna och denna sida, är skrivet och skapat av AI. Och det tog ungefär en arbetsdag.

1

MEDARBETARE

8h

FRAMTAGANDE

2

AI-SYSTEM

100%

TILLGÄNGLIGT

AI står för allt innehåll på denna sajt

Allt innehåll på denna sajt är fiktivt och AI-genererat; alla bilder, alla rubriker, all artikeltext, alla skribenter och deras profilbilder, namn och bylines, alla knappar och knapptexter – ja, allt innehåll på sajten är AI-genererat.

Förutom att i väldigt få fall byta ut personnamn är allt helt orört, dvs ingen människa har justerat några ord eller meningar eller bilder, utan det du ser är direkt taget från de AI-system som använts.

Hela sajten inklusive de underliggande automationssystem är skapat av en person på en enda arbetsdag. Därför är det mycket som är långt ifrån perfekt, men det är heller inte syftet.

Varför?

Vi har under åren både hört och läst från ledande personer och framstående forskare och debattörer att senaste tidens väldigt snabba AI-utveckling i framtiden kommer att skapa stora utmaningar för samhället och vår demokrati. Med Nyhetsveckan vill vi visa på att denna utmaning redan är aktuell och genom att konkret exemplifiera vad som går att skapa på kort och med lite resurser hoppas vi på att samtalen runt dessa utmaningar blir fler, innefattar fler och får ta mer plats.

Fejkade nyheter är inget nytt och många arbetar dagligen med att stävja desinformationen online. Men att med hjälp av AI på löpande band på detta vis kunna publicera en hel nyhetssajt tror vi gör utmaningarna med desinformation betydligt större.

I princip vem som helst med lite teknisk kompetens, en dator och internetuppkoppling kan nu skapa en trollfabrik och hantera den med mobilen. Det skapar enorma utmaningar för samhället och vår demokratin.

Sensus har precis som andra folkbildningsaktörer ett syfte att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla vår demokrati. Nyhetsveckan kommer kunna fungera som underlag för folkbildningsverksamhet som handlar om desinformation, källkritik, källtillit och hur AI-utvecklingen skapar ytterligare utmaningar i det.

Hur?

Genom att integrera de numera väldigt tillgängliga AI-systemen med några system för webbautomation kan vi generera och publicera innehåll på ett automatiserat vis. Vi kan också (men måste inte) ställa in om texterna ska vara vinklade, desinformerande, politiskt färgade och mycket annat. Det går också att ange eller påverka tonalitet, textlängd, stil, typ av text m.m. Utifrån dessa förinställda parametrar genereras varje artikel med rubrik, ingress, brödtext och artikelbild som sedan taggas upp och publiceras på sajten.

Hundratals artiklar kan genereras parallellt, och det enda som systemet behöver få för att generera en eller flera artiklar är ett ämne eller ett kortfattat underlag. Varje enskild artikel genereras sedan med rubrik, ingress, brödtext, bild, lästid och taggas upp mot ett relevant ämne och en av de fiktiva skribenterna.

Rent tekniskt skulle även en AI kunna agera redaktör och skapa underlagen till artiklarna, se till att det finns en röd tråd mellan olika artiklar och mycket annat för att förstärka trovärdigheten av sajten. Det skulle behövas läggas ytterligare en arbetsdag för att åstadkomma det. Men i den här kampanjen, för att behålla möjligheten att gallra och inte bryta mot några lagar, har vi valt att låta en mänsklig redaktör stå för urvalet.

AI har också genererat allt annat på sajten

Utöver själva artikelinnehållet har AI-systemen också utifrån instruktioner av oss skapat allt det andra på sajten, som sajtens namn, journalisternas namn och bylines, ansvarig utgivare, reklampuffar för att samla prenumerationer, texter för allmänna villkor och dataskydd – ja, till och med det fejkade organisationsnumret i sidfoten.

Likaså har AI-systemet kommit fram till vilka ämneskategorier som ska finnas och vilka länkar, undersidor och SEO-texter som sajten ska ha.

Dessa delar, dvs allt innehåll utöver de fejkade artiklarna, har tagits fram genom att helt enkelt ha en konversation med en AI-språkmodell.

Två olika AI-leverantörer har använts

För allt det språkliga har vi framförallt använt AI-språkmodellerna GPT-4, GPT-3.5-turbo samt GPT-3.5-turbo-16k från OpenAI. Några andra mer riktade AI-system från OpenAI har använts till att exempelvis räkna ut lästid och välja ut ämneskategori.

Bildgenerering har gjorts genom att integrera vårt automationssystem mot en AI-bildgenerator som heter Midjourney.

Okej, men vad nu då?

Vi tror och hoppas att Nyhetsveckan.se bidrar till att ytterligare sätta fart på alla de samtal som behövs för att vi som samhälle ska klara av de utmaningar som uppstår i den snabba AI-utvecklingen. Och på Sensus är vi utomordentligt duktiga på att föra samman olika perspektiv som skapar grogrund för nya tankar, idéer, perspektiv och lösningar. Vi är en mellanrumsaktör.

Det finns många frågetecken. Det enda vi med säkerhet vet just nu är att vi tillsammans med många andra kommer behöva möjliggöra och delta i många samtal kring det här.

Du är välkommen att kontakta oss!

För allmänna eller pressförfrågningar är du välkommen att mejla oss på nyhetsveckan@sensus.se.

Presskontakter hittar du i vårt pressmeddelande.

Starta studiecirkel med samtalsmaterial

Vi behöver alla samtala, tänka och spekulera mer kring effekterna av detta i relation till vår demokratiska utveckling och utmaningarna med desinformation. Det finns enligt oss inget bättre sätt än genom en sudiecirkel.

Vi har också tagit fram en samtalsguide du kan ladda ned.

Missa inte vårt AI-panelsamtal i Almedalen

Vi finns i Almedalen i år och ett av våra arrangemang är ett panelsamtal om AI och bildning med intressanta, kloka personer med olika perspektiv.

Missa inte om du är där! 

FAQ

Här nedan hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vi får om Nyhetsveckan.se.

Vem står bakom nyhetsveckan?

Nyhetsveckan.se är skapad av Sensus studieförbund med organisationsnummer 802006-4203.

Varför har nyhetsveckan.se skapats?

Det finns flera syften och anledningar. Dels är sajten ett inlägg i debatten kring AI och desinformation, för att visa på vad som går att skapa idag med väldigt lite resurser. Att kunna hänga upp samtalen kring AI och desinformation i något väldigt konkret och tydligt tror vi gör det lättare för fler att delta i samtalet och förstå utmaningarna. Vidare är det ett underlag och material för oss i vår folkbildningsverksamhet.

Men detta är ju i sig desinformation?

Sajten innehåller påhittade och genererade artiklar inom olika ämnen och områden. Alla som kommer in på sajten nås av en röd popup-ruta som berättar att allt innehåll på så sajten är fiktivt och AI-genererat.

Vad har det kostat att fram det här?

Kostnaden för framtagandet webbplatsen rent tekniskt inklusive underliggande automationssystem har hittills varit drygt ett par tusen kronor. I arbetstid tog det ungefär en arbetsdag för en av våra medarbetare.

Finns det risker med det här?

Ja. Till exempel att de fejkade nyheterna sprids. Vår åtgärd är att ha tydlig information i varje artikel att nyheterna på Nyhetsveckan.se är fiktiva och AI-genererade.

Syftet med sajten är att komma med ett inlägg i debatten kring AI och desinformation, för att visa på vad som går att skapa idag med väldigt lite resurser. Att kunna hänga upp samtalen kring AI och desinformation i något väldigt konkret och tydligt tror vi gör det lättare för fler att delta i samtalet.

Är verkligen allt innehåll på sajten AI-genererat?

Ja, allt innehåll på sajten är genererat av AI utifrån instruktioner av av en människa. Instruktionerna ser olika ut beroende på om det är artikelinnehåll eller generellt statiskt sajtinnehåll.

För det generella, statiska sajtinnehållet

För att generera allt generelt innehåll på sajten, dvs journalisternas fiktiva namn, “om oss”-texten, de påhittade texterna kring dataskydd och villkor, kategorier osv hade vi helt enkelt en konversation med en AI-språksystem som heter GPT4 och som finns tillgängligt för alla i form av applikationen ChatGPT. Vi berättade vad vi vill åstadkomma (en fiktiv nyhetssajt med väldigt hög trovärdighet) och i vår konversation kom vi fram till sajtens namn, slogan, journalisternas namn och bylines osv.

Denna del av genereringen tog längst tid, dock fortfarande bara några timmar, och hade mest mänsklig påverkan.

För artiklarna

För att generera artiklarna och på löpande band kunna generera många artiklar samtidigt har vi byggt ett webbautomationsystem som blir som en fabrik. Vi matar fabriken med underlag (som kan vara ett enda ord eller meningar) och fabriken skapar och publicerar sedan artiklar åt oss utifrån det.

Webbautomationsystemet (“fabriken”) innefattar ungefär ett dussin olika steg innan den i sista steget publicerar en färdig artikel på sajten. De olika stegen ansvarar för att ta fram ingress, rubrik och artikeltext, göra texterna med trovärdiga, välja kategori osv.

Vi skulle förstås också kunna låta fabriken bli helt självförsörjande på underlag genom att automatisera ytterligare och låta AI också ta fram själva underlagen, men har i detta fall valt att låta en människa göra urvalet av innehåll.

Hur länge kommer sajten att finnas?

I denna form kommer sajten att leva kvar till kort efter Almedalsveckan där Sensus också arrangerar ett panelsamtal om AI kopplat till bildning.

Har ni något studiematerial kring dessa frågor?

Just nu har vi på Sensus en enklare samtalsguide för de som vill starta studiecirkel eller ha som stöd i fördjupande samtal med släkt, vänner eller på jobbet. Det är en PDF på en A4 med 8 samtalsfrågor (som också är framtagna av AI), och du hittar det här.

I höst kommer vi ta fram mer material och också erbjuda verksamhet inom ämnet. Håll utkik på sensus.se!